ZAŚWIADCZENIA PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Uwaga Ósmoklasiści!

Zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty będą wydawane w Sekretariacie Szkoły 31 lipca 2020 r w godzinach 10.30 - 13.00.