WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

29 marca 2019 r. wolontariusze z naszej szkoły pod opieką nauczycieli uczestniczyli w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Caritas pod hasłem Tak. Pomagam!”.

W sklepach na terenie Miechowa zbierane były artykuły spożywcze z długim terminem ważności, z których przygotowane zostaną paczki. Trafią one przed Świętami Wielkanocnymi do ludzi najuboższych, chorych i samotnych.

Wolontariusze wyróżniali się koszulkami z logo Caritas oraz identyfikatorami. Żywność wkładana była do specjalnie oznaczonych koszy.

Wolontariusze spotkali się z wielką życzliwością mieszkańców Miechowa, którzy chętnie odpowiadali na nasz apel./EK/