SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

W 2009 roku nasza szkoła przystąpiła do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego przez małopolską Policję. Po roku realizacji szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2010 – 2012. Po weryfikacji i audycie kontrolnym w 2012 roku szkoła uzyskała przedłużenie ważności certyfikatu na kolejne 5 lat tj. od roku 2012 do 2017. Po upływie tego okresu zespół certyfikujący Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pozytywnie ocenił działania naszej szkoły podejmowane w zakresie bezpieczeństwa i w grudniu 2018 roku przyznał tytuł Lidera Projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. Realizacja projektu opiera się na wzajemnej współpracy szkoły z partnerami:Urząd Miasta i Gminy w Miechowie, Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, Komenda PSP w Miechowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, Sąd Rejonowy w Miechowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miechowie, Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Adeptów Motoryzacji Junior Rally Team w Krakowie./JP/