NAGRODY DLA NASZYCH UCZNIÓW

5 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Miechów nagrodzono uczniów naszej szkoły za wyróżniające osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktywny udział w życiu szkoły.
Nagrodzeni:
Anna Wilczuk 
Wiktoria Soczówka 
Aleksandra Kramarz 

Gratulujemy