Jasełka zuchów

Zuchy z naszej szkoły przedstawiły jasełka podczas wigilii Koła Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Miechowie.