BRAWO ÓSMOKLASIŚCI !!!!!!!!

BRAWO ÓSMOKLASIŚCI !!!!!!
Egzamin 2020 zakończył się sukcesem ósmoklasistów.
Nasi uczniowie osiągnęli wysokie wyniki we wszystkich częściach egzaminu ( matematyka, język polski, język angielski). Napisali wszystkie części sprawdzianu lepiej niż ich rówieśnicy w Gminie, Powiecie, Województwie, Kraju osiągając 6,7, 8 Stanin. Wśród wyników uczniów są również maksymalne wartości. Gratuluję uczniom, rodzicom i nauczycielom.